AERI

Aktuality

zpět na výpis aktualit
07. 02. 2018

Změna stavebního zákona 2018

Dle novely stavebního zákona instalace zásobníků pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do
celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.