AERI

Porovnání nákladů u vlastního a pronajatého zásobníku LPG

Roční provozní náklady (spotřeba 1000m3) u plateb přes plynoměr a bez plynoměru

Následující tabulka porovnává náklady na nákup plynu při použití plynoměru u pronajatého zásobníku s náklady na nákupu LPG dle aktuální nabídky v případě vlastního zásobníku.


Cenová relace
(rok 2016)
Zásobník v nájmu
platba přes plynoměr
Vlastní zásobník
 platba při dodání LPG
Cena propanu
v Kč/m3
60 35
Roční náklady na provoz a revize 1000 1000
Roční náklady na vytápění
(spotřeba 1000m3)
61.000 36.000
Roční úspora
 
- 25.000
Pořizovací náklady na zásobník v 1.roce 10.000 45.000
Návratnost investice do vlastního zásobníku při spotřebě 1000m3   17 měsíců

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Z uvedeného srovnání vychází jako jednoznačně výhodnější nákup plynu bez instalovaného plynoměru.

Pokud chcete být pravidelně informování o našich aktuálních cenách LPG, kontaktujte nás na mailu info@aeri.cz.