AERI

Úspora nákladů

Díky našim dlouholetým zkušenostem v oboru a znalostem konkurenčního prostředí jsme Vám schopni předložit komplexní nabídku s přesně vyčíslenou úsporou nákladů za vytápění a výčtem všech výhod a nevýhod tohoto řešení.
Naší snahou je vytvoření dlouhodobých obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře, kdy pro naše partnery v průběhu času hledáme další možnosti úspory s cílem maximálně snížit cenu za vytápění, vaření, ohřev TUV a technologické účely.
Využíváme sezonních a množstevních slev rafinerií, což se příznivě promítá do nákupních cen propan butanu a propanu. Díky tomu jsme schopni našim odběratelům nabídnout co nejvýhodnější podmínky pro úsporu v celoročních nákladech na vytápění.

Proč ušetříte s Aeri

Společnost AERI díky přímé spolupráci s významnými subjekty v oboru zná a umí využívat možností výhodného nákupu zkapalněných plynů.

*  Nepreferujeme politiku smluvních fixních cen propan-butanu či propanu. Nepotřebujeme si Vás zavazovat. Chceme Vám nechat prostor sami se rozhodnout pro dodavatele a cenu za vytápění. Vždy nabízíme aktuální cenu LPG platnou v momentě poptávky.

*  Jsme malou společností a to záměrně. Nechceme do Vaší ceny promítat obrovské fixní náklady

*  Umíme optimalizovat dodávky LPG a to díky kolektivnímu nakupování. Maximálně vytěžujeme trasu a objem autocisterny, což se kladně promítá do nabízené ceny zkapalněných plynů.

*  V pravidelných intervalech Vám můžeme poskytnout aktuální ceník propanu /propan-butanu/LPG

*  Poskytujeme servis v podobě sledování vývoje cen, na základě kterého Vám můžeme doporučit vhodné období pro nákup

Pro získání úspor doporučujeme

Mít vlastní zásobník LPG

a to z následujících důvodů:

*   nejste pod tlakem smluvního vztahu

můžete poptávat jakéhokoliv dodavatele LPG a svobodně se rozhodnout, od koho nakoupíte

*  můžete využít výhodnějších cen, neboť nejste vázání na jednoho dodavatele

Zajistíme dodávky zásobníků LPG včetně komplexní realizace, a to po celém území České republiky

Mít zásobník LPG bez plynoměru

Jedinou výhodou instalace plynoměru je možnost rozložení celkové částky za dodávky LPG do několika menších splátek.

Hlavní nevýhodou nákupu topného LPG s měřením odběru a účtováním přes plynoměr dodavatele je:

* nemožnost využití sezonních slev u ceny LPG (převážně v letním období, ale i kdykoliv před očekávaným zvýšením ceny LPG, při cenových akcích jiných dodavatelů, výprodejích výrobce atd.)

* maximalizování ceny LPG dodavatelem z důvodu pokrytí případných nečekaně zvýšených nákladů a jeho fixní marže po celé zúčtovací období.

Jednoznačná úspora plyne z nákupu LPG na volném trhu, a to v momentě aktuální potřeby doplnění zásobníku s možností využití zvýhodněných cenových podmínek. Tento způsob nákupu LPG nebo propanu se velmi pozitivně projeví v celkových nákladech za spotřebovaný plyn pro vytápění.
Porovnání nákladů na vytápění u vlastního zásobníku bez plynoměru a pronajatého zásobníku s plynoměrem.