AERI

FAQ

Níže najdete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy ze strany zákazníků zajímajících se o nákup propanu/propan-butanu.
Pokud mezi uvedenými dotazy nenajdete informaci, kterou hledáte, neváhejte nás kontaktovat na info@aeri.cz.

Jaká je výbava zásobovacích autocisteren?

Jak daleko od příjezdové cesty může být umístěn skladovací zásobník ?

Moderní autocisterny určené pro rozvoz a stáčení topného plynu mají technologické vybavení pro plnění zásobníků až do vzdálenosti 70 metrů od stanoviště. Dodávky se běžně realizují i do horských a hůře přístupných oblastí, nicméně poslední slovo k aktuální sjízdnosti komunikace má vždy speciálně vyškolený řidič autocisterny.

Jaký je rozdíl mezi propanem-butanem a propanem při vytápění?

Fyzikální vlastnosti propanu poskytují záruky pro bezproblémový provoz i v extrémních zimních teplotách. Jeho bod varu je -42°C a při správně navržené skladovací kapacitě zásobníku poskytuje jeho schopnost odpařování plynné fáze vždy v dostatečné míře pro potřeby instalovaných plynových spotřebičů. Naproti tomu je propan- butan vhodný pro spotřebu zejména mimo zimní topnou sezónu. Tuto nevýhodu však lze částečně eliminovat při skladování plynu v podzemním zásobníku.

Jaký je rozdíl v cenách jednotlivých energií?

Mezi mnoha zákazníky přetrvává mylná představa o cenách jednotlivých energií. Znevýhodnění propanu ve srovnání s LTO či elektrickou energií již dávno neplatí.

Jednoduše si porovnejtejte cenu kWh u jednotlivých energií pro běžnou spotřebu u rodinných domů.


Cena propanu je dle aktuálních podmínek cca 1,63 Kč/kWh vč. DPH.

Cena LTO je cca 2,54 Kč/kWh vč. DPH.

Cena elektrické energie při součtu NT a VT v sazbě D45d je cca 2,27 Kč/kWh vč. DPH.

Cena zemního plynu je cca 1,54 Kč/kWh vč. DPH (16,44  Kč/m3).


Jaký je rozdíl v případě účtování spotřeby plynu v kg nebo m3 ?

Základní jednotkou pro měření hmotnosti dodaného plynu jsou kilogramy (na výdej v kilogramech jsou nastaveny také výdejová měřidla autocisteren a v neposlední řadě také zákon o spotřební dani předepisuje dodavatelům odvod spotřební daně v kilogramech).

Další přepočty na objemové jednotky kapalné fáze či plynné fáze (litry/m3) jsou závislé na aktuální teplotě a hustotě plynu.

Je pro mě výhodnější účtování spotřeby plynu přes plynoměr nebo nákup většího množství dle potřeby?

Jednoznačná úspora na celkových nákladech vytápění propanem je při nákupu v rámci cenově zvýhodněných akcích dodavatelů. Na takovéto zvýhodnění při účtování spotřeby přes plynoměr nedosáhnete, jelikož cena plynu je Vám stanovena dodavatelem na celé zúčtovací období (většinou 6 až 12 měsíců).

Jak nejvíc uspořit při nákupu topného propanu

Využívejte akčních cen dodavatelů a sezonních slev na cenách plynu. Nechávejte si pravidelně aktualizovat ceny od dodavatelů a plánujte nákup propanu dle předpokládaného vývoje cen.

Jaké jsou provozní náklady na vytápění ve srovnání s ostatními palivy?

Propan je plnohodnotné topné medium, které poskytuje veškerý komfort srovnatelný s jinými palivy jako je zemní plyn, elektřina, tepelná čerpadla atd.

Je alternativou pro oblasti mimo dosah rozvodů zemního plynu a zajímavou variantou i pro kombinaci s jinými topnými zdroji jako např. krbové vytápění tuhými palivy, solární panely atd – jako bi nebo trivalentní otopný systém s použitím akumulační nádrže pro topnou vodu.

Pro srovnání provozních nákladů s ostatními palivy je určující cena propanu v momentě nákupu – díky optimalizaci plánování termínu nákupu popřípadě doplnění zásobníku lze dosáhnout provozních nákladů plně srovnatelných se zmiňovanými palivy.

Mému dodavateli platím za odběr plynu (dle spotřeby) v m3. Jaký je přepočet spotřeby v kilogramech popř. v litrech?

Pro přepočet ceny ze spotřeby plynné fáze v m3 lze použít následující přepočtové koeficienty pro vyčíslení odpovídající ceny v jednotkách kapalné fáze plynu : 1m3 propanu = 3,77 litrů (2,019 Kg).

Je stanoveno minimální objednávané množství dodaného plynu?

Pro optimalizaci vytěžování autocisteren a plány rozvozů je minimální dodávka kalkulována na 500 kg.
Pokud však nemáte požadavek na pevný termín dodání, lze v rámci vytěžování možno dodat i menší množství.

Jaké jsou další možnosti využití topného propanu?

Vedle hlavního použití pro vytápění, vaření a ohřev TUV u rodinných domků, chat, přes různé provozovny, rekreační objekty, restaurace, výrobní a skladovací haly atd. je široké spektrum využití propanu také pro technologické účely v průmyslu, v zemědělství – sušičky plodin, sálavé topné systémy pro farmy, dále pak při výrobě elektřiny – kogenerační jednotky, alternativních výrobách tepla – např. provoz bioplynových stanic atd.

Mezi cenovými nabídkami různých dodavatelů jsou někdy velké rozdíly?

Může být cenový rozdíl dán nižší kvalitou plynu ?

Rozdíl v cenách různých dodavatelů plynu v ČR může být dán i diverzifikací zdrojů nákupu jednotlivých firem, výší jejich marže a způsobu řešení logistiky. Je však samozřejmé, že každý solidní dodavatel by měl poskytovat záruky za kvalitu dodávaného plynu.

Můj stávající dodavatel propanu mi na zásobník umístil měření stavu hladiny.

Zařízení však umožňuje přístup k údajům pouze dodavateli. Existují i měřící zařízení s možností náhledů pro uživatele? Mám totiž obavu, abych v zimním období nezůstal bez plynu?

Technologie telemetrického měření stavu plynu v zásobníku jsou dostupné v různých variantách, tedy i s možností náhledu přímého uživatele. V podstatě lze říct, že v zájmu bezpečnosti provozu zásobníku a včasného plánování dodávky by měl být přístup uživatele k informacím z telemetrické jednotky samozřejmostí.

Jaké jsou výhody při pořízení vlastního zásobníku?

Nejpodstatnější výhodou je ZTRÁTA ZÁVISLOSTI na majiteli zásobníku/dodavateli LPG a jeho  monopolistické cenotvorbě a často i nesmyslným příplatkům.
 

Dlouhodobá záruka možnosti nákupu produktu za TRŽNÍCH PODMÍNEK.
 

ROZHODOVAT si o zásobníku budete sami, rádi Vám pomůžeme s výběrem dodavatele doplňkových služeb (revize, apod...).


ZHODNOCENÍ nemovitosti /firmy díky modernizaci energetického zdroje a zajištění jeho nezávislost.