AERI

Vytápění propanem / propan-butanem

Vytápění propanem či propan-butanem je plnohodnotná ekologická alternativa při volbě komfortního topného média. Ekonomika provozu je srovnatelná s ostatními používanými palivy jako zemní plyn, elektrická energie, tepelná čerpadla.

Kde vytápět propanem / propan-butanem

Vytápění propanem

v objektech a u technologií s vysokým nárokem na momentální spotřebu plynu doporučujeme vytápění čistým propanem, jehož fyzikální vlastnosti (bod varu -42°C) zaručují dostatečný odpar plynné fáze i při nízkých zimních teplotách.


Vytápění propan-butanem

v případě technologických účelů, ale i u vytápění nebo ohřevu TUV s předpokladem spotřeby mimo topnou sezonu (tj. při teplotách nad bodem mrazu) lze využívat i směs propan butanu.

Vytápění propanem / propan butanem v domácnostech

Vytápění a technologické účely v průmyslu

Proč propan / propan-butan

I přesto, že se v případě plynového topení na propan butan či propan jedná o cenově dražíš zdroj tepla, má tato varianta vytápění své nesporné výhody, mezi které patří:

*  zajištění komfortu a nezávislosti na plynovodných přípojkách

*  možnost vytápění v oblastech, kde doposud není zaveden zemní plyn, ovšem s možností kdykoliv v budoucnu, a to bez velkých nákladů, přejít na vytápění zemním plynem

Přestavba topení (přechod z plynového zařízení LPG na zemní plyn ) představuje po demontáži zásobníku pouze napojení přípojky zemního plynu do stávajícího plynovodu a výměnu trysek v hořáku plynového kotle nebo sporáku.